Ligg app installer

ligg app installer

Nettbank bestiller du ved å kontakta banken. Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Kodebrikka blir send per post. Når du har motteke. Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende. Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller.

C — En feil har inntruffet.

ligg app installer

Kan eg logge inn med fingeravtrykk? Treng eg ikkje kodebrikka lenger?

Korleis bestiller eg BankID? Du brukar berre den vanlege Mobilbank-appen.

ligg app installer

Kortet mitt fungerer ikkje. Det kan hende at enkelte kombinasjonar ikkje fungerer.

Kor finn eg historikk om betalte eFakturaer? Du kan definere fylgjande varsel reglar: Vern maskina di med brukarnamn og passord.

ligg app installer

For more information www. Logg inn i nettbanken — anten med brukarnamn og passord eller BankID.

Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Ja, logg deg inn i NettBanken og bestill der. Kan eg stoppa ei betaling eller avslutta ein AvtaleGiro-avtale?

ligg app installer

Vert kontoen min belasta med ein gong? Kvifor viser eFaktura-avtalar oppretta i Voss Sparebank i andre nettbankar? Tilbod i posten — Du kan oppleva at bedrifter du betalar rekningar til, sender deg tilbod om AvtaleGiro i posten.

Krav til datamaskina di: Kortsvindelen aukar og vert stadig meir global.

Fyll ut svarkupongen og send den i retur. Det finst mange kombinasjonar av desse operativsystema, nettlesarane og Java-versjonar.Nettbank bestiller du ved å kontakta banken. BankID er og langt meir enn berre ein innloggingsmekanisme i Nettbank. Sperringa opphevar du like enkelt. Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende.

ligg app installer

Korleis legg eg til betalingsmottakarar i MobilBanken? Ein eFaktura-avtale vert knytt opp mot deg som person, og ikkje banken din.

Ofte stilte spørsmål - Luster Sparebank

Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller. Korleis veit eg om eg har BankID? Betalingar som overstig denne grensa vil verte stoppa.

ligg app installer

Feilkode BID er som regel knytt til feil i oppsett av datamaskin eller heimenettverk. Korleis endrar eg BankID-passordet mitt? Kva betyr feilkode BID?

ligg app installer

Oppbevar kortet som eit verdipapir Oppbevar aldri kort og PIN-kode saman. Du vert leia gjennom ein enkel bestillingsprosess. Det kan skje at enkelte kombinasjonar ikkje fungerer.

Ofte stilte spørsmål

Kodebrikka blir send per post. Sperringa eller opphevinga trer i kraft umiddelbart etter at du har registrert den. Eg manglar ein konto som eg disponerer i Nettbanken. Endre passordet med jamne mellomrom, og ikkje bruk same passord som du brukar andre stader. Bestilling av BankID krev vidare: Korleis betalar eg med BankAxess? C — Vennligst kontroller at du har oppgitt riktig mobiltelefonnummer 8 siffer.

Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt banken og oppgge feilkode C Korleis opprettar eg ein eFaktura avtale?

Du treng difor i utgangspunktet berre ein BankID. Er det spesielle krav til mobiltelefonen eg brukar? Når du har motteke. Kan eg ha BankID i fleire bankar? Eg har oppretta avtale. Visa Electron kan dessverre ikkje brukast til netthandel.

Denne feilkoden betyr at BankID er vorte sperra.

ligg app installer

2 thoughts on “Ligg app installer

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *